08:00 - 18:00

Çalışma Saatlerimiz

0342 321 93 74

Dilek - Öneri - Şikayet

Facebook

İnstagram

Twitter

İcra ve İflas Hukuku

Öz Erdem Avukatlık Bürosu > İcra ve İflas Hukuku

İcra Müdürlükleri nezdinde takiplerin başlatılması, itirazın iptali davaları, menfi tespit davaları, Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takiplerin, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İcra takiplerinin, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması ve ilgili takiplere ilişkin davaların yürütülmesi gibi hizmetler sağlanmaktadır. İflas verilmesi, iflasın ertelenmesi, konkordato ilanı, icra takibi, imzaya/borca itiraz ve istihkak davaları, ihtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davaları, borçtan kurtulma ve ödenen paranın geri alınması davaları bu alanda sunduğumuz hizmetlerden bazılarıdır.

Öz&Erdem Hukuk Bürosu tarafından İcra İflas Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri
  • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
  • İflas Erteleme
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.