08:00 - 18:00

Çalışma Saatlerimiz

0342 321 93 74

Dilek - Öneri - Şikayet

Facebook

İnstagram

Twitter

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Öz Erdem Avukatlık Bürosu > İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenlenmesi, hizmet sözleşmeleri hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmayla ilgili dava ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi, iş kazalarından doğan dava ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi konuları, iş hukuku kapsamında müvekkillerine hizmet verir.

İş ve Sosyal güvenlik Hukuk alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • İşe iade ve işçilik alacakları ile ilgili davaların açılması ve takibinin yapılması,
  • Toplu iş davalarının açılması,
  • Sözleşmenin feshedilmesi hallerinde sulh ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • İş hastalığı ve iş kazası olaylarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • İş Sözleşmelerinin Yargıtay kararları ışığında hazırlanması ve güncellenmesi,
  • İhtarname, tutanak, bildirim, savunma yazılarının hazırlanması.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.