08:00 - 18:00

Çalışma Saatlerimiz

0342 321 93 74

Dilek - Öneri - Şikayet

Facebook

İnstagram

Twitter

Tüketici Tag

Öz Erdem Avukatlık Bürosu > Posts tagged "Tüketici"

AYIPLI ARACIN AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞİMİ – YARGITAY KARARI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas Yıl/No: 2017/13-633 Karar Yıl/No: 2020/663 Karar tarihi: 23.09.2020 AYIPLI MALIN MİSLİ İLE DEĞİŞİMİ DAVASI – SIFIR KİLOMETRE ARAÇTA AYIP - SATIŞA AYIPLI ŞEKİLDE SUNULAN MALDA BU YÖNE İLİŞKİN BİR AÇIKLAMA VE UYARININ BULUNMASININ ZORUNLU OLDUĞU - MALIN AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞİMİNE KARAR VERİLMESİNİN HUKUKA UYGUN OLDUĞU ÖZET: Tüketici, satın aldığı aracın sıfır kilometre araçlardan haklı olarak bekleneceği üzere, hasarsız olduğu düşüncesi ile sözleşmeyi imzalamış ve bu niteliğe göre bedelini ödemiştir. Ne var ki araç satış öncesi aşamada hasar görmesi yahut kusurlu imal edilmesi nedeniyle işlem görmüş ve bilirkişi tarafından da tespit edildiği üzere renk farklılığı olmaması için bagaj kapağına da boya...

Continue reading

KAPUT BOYA KALINLIĞININ GİZLİ AYIP OLDUĞUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARI

          T.C. YARGITAY   Hukuk Genel Kurulu   Esas No: 2017/579   Karar No: 2020/1012   Karar Tarihi: 09.12.2020   YARGITAY KARARI       YARGITAY KARARI MAHKEMESİ:Tüketici Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “ayıplı malın misli ile değişimi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İzmir 3. Tüketici Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı 22.11.2012 tarihli dava dilekçesiyle; 30.12.2011 tarihinde davalıdan satın aldığı 2012 model Ford Fiesta marka aracının kaputunun boyalı ve sökülüp takılmış olduğunu, durumu 02.08.2012 tarihinde yetkili servis tarafından...

Continue reading

TÜKETİCİ HUKUKU KAPSAMINDA AYIPLI MAL VE HİZMETLER

  TÜKETİCİ HAKLARI EKSENİNDE AYIPLI HİZMET   AYIPLI HİZMET     Ayıplı hizmet, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda düzenlenmiştir. Kanunun lafzından anlaşılacağı üzere; ayıplı hizmet, söz konusu edimin sözleşmede üzerinde anlaşıldığı şekilde ifa edilmemesi ya da objektif olarak (ortalama, makul bir tüketici açısından) taşıması gereken asgari nitelikleri taşımaması durumudur. Buna ek olarak, hizmet sağlayan tarafından vadetmiş olduğu (internet, reklam ya da ilanlarda belirtilmiş olması önemli değildir.) bir özelliğin mevcut olmaması da ayıplı hizmet kapsamındadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; bu özelliğin eksikliğinin yarattığı sonuçtur. Yani hizmet sunanın vadettiği ancak mevcut olmayan özellikler; tüketici açısından beklenen faydaları azaltmalı ya da tamamen kaldırmalıdır. Ayıplı hizmeti üç farklı...

Continue reading

Contact us now

free consultation

Immigration Law

what we are best at
  • Criminal Defense
  • Family Disputes
  • Broker Fraud
  • Domestic Violence
  • Medical Malpractice
  • Intellectual Property

Areas of expertise

what we are best at